• 0px

Voorwaarden

Voorwaarden bij deelname Agriquota
 

  • Het plaatsen en/of aanbieden van productierechten op Agriquota is gratis. Het plaatsen en/of aanbieden van een aanbod of een vraag vindt plaats door middel van het inzenden van het "contact formulier Agriquota" welke onder de knop "formulier" op de website www.agriquota.nl beschikbaar is.
  • De website www.agriquota.nl valt onder het beheer van Het Veld Advies. Met Agriquota wordt getracht om verkopende en kopende of verhurende en hurende partijen bij elkaar te brengen. Wanneer partijen overeenstemming hebben bereikt dan zorgt Het Veld Advies voor de afwikkeling tegen aantrekkelijke bemiddelingstarieven.
  • Het kan voorkomen dat er meerdere reacties op een geplaatste aanbieding of vraag van een productierecht kort na elkaar of nagenoeg tegelijkertijd binnenkomen. Deze reacties zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het kan daarom voorkomen dat u ondanks dat u hebt aangegeven dat u akkoord bent met een bied- of vraagprijs de partij productierechten niet gegund wordt. Het gunnen van een partij productierechten is volledig voorbehouden aan Het Veld Advies.
  • Aanbieder, vrager en/of degene die akkoord gaat met een bied- of vraagprijs verklaart dat hij voldoet aan de vereisten van de gestelde wet- en regelgeving van de overheid, produktschappen en de betreffende industrie (c.q. fabriek) etcetera.
  • De aanbieder dient zich te realiseren dat bij pacht de verpachter rechten kan uitoefenen ten aanzien van produktierechten. De aanbieder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nadelige gevolgen die daar uit kunnen voortvloeien.
  • Indien er omzetbelasting (BTW) van toepassing is dan zijn de bedragen exclusief omzetbelasting.
  • Agriquota c.q. Het Veld Advies aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op de website en de gevolgen van het gebruik daarvan. Tevens is het aanbieden en/of het vragen op deze website een uitnodiging tot onderhandelen en zijn de vraagprijzen en/of biedprijzen op deze website in eerste aanleiding niet bindend voor partijen. De prijs is bindend als partijen elkaar daar wederzijds uitdrukkelijk akkoord in hebben gegeven. 
  • Op alle transacties zijn de voorwaarden van Het Veld Advies te Emmen van toepassing en zijn op aanvraag verkrijgbaar.